Geologija i paleontologija

U ovoj vitrini je prikazane su geologija i paleontologija Negotinske Krajine gde su izloženi uzorci stena i minerala, kao i fosilni ostaci biljaka i životinja koji su nađeni u stenama mezozojske i kenozojske starosti. Tu možete videti ostatke fosilizovanog drveta, korala, brahiopoda, školjki, puževa, glavonožaca, riba i sisara. Između ostalih,...

U ovoj vitrini je prikazane su geologija i paleontologija Negotinske Krajine gde su izloženi uzorci stena i minerala, kao i fosilni ostaci biljaka i životinja koji su nađeni u stenama mezozojske i kenozojske starosti. Tu možete videti ostatke fosilizovanog drveta, korala, brahiopoda, školjki, puževa, glavonožaca, riba i sisara. Između ostalih, ovde su izloženi: primerci fosila amonita (jura – pre oko 160 miliona godina), koral Cyclolites sp. (kreda – pre oko 100 miliona godina), školjka Teisseyrinaia serbica – drugi nalaz ovog roda u svetu (miocen – pre oko 18 miliona godina), puž Valenciennius sp. (pliocen – pre oko 5 miliona godina ), pršljen i kutnjak mamuta, kao i rog sa čeonom kosti bizona (ledeno doba – pre oko 100 hiljada godina).

Galerija: