Pionirski park

Pionirski park, nekadašnja Dvorska bašta, čini zaštićenu okolinu nepokretnih kulturnih dobara: zgrade Starog dvora – danas zgrada Skupštine grada Beograd i Novog dvora – danas sedište predsednika Republike Srbije. Do 1945. godine je bio opasan visokim zidom i služio je kao bašta Starog dvora. Uklanjanjem zida park je predat na...

(cc) Intermedichbo/CC BY-SA 4.0

  • Pionirski park, nekadašnja Dvorska bašta, čini zaštićenu okolinu nepokretnih kulturnih dobara: zgrade Starog dvora – danas zgrada Skupštine grada Beograd i Novog dvora – danas sedište predsednika Republike Srbije.
  • Do 1945. godine je bio opasan visokim zidom i služio je kao bašta Starog dvora. Uklanjanjem zida park je predat na javno korišćenje i dobio ime Pionirski park.
  • Na uglu današnje Ulice kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra se nalazi osmatračnica Vrhovne komande srpske vojske koja je preneta sa solunskog fronta.
  • U čast velikana jugoslovenske književnosti i nobelovca Ive Andrića, prostor između Pionirskog parka i Ulice kralja Milana, danas nosi naziv Andrićev venac.