Plan bitke na Štubiku i Malajnici

Za vreme Prvog srpskog ustanka Srbi i Rusi su kod Štubika i Malajnice zajedno vojevali protiv Turaka. Bilo je to 1807. godine, kada su ruske trupe pod komandom generala Isajeva sa srpskim ustanicima predvođenim Milenkom Stojkovićem porazili turske snage na Štubiku i Malajnici. Borbe oko Štubika u proleće i rano...

  • Za vreme Prvog srpskog ustanka Srbi i Rusi su kod Štubika i Malajnice zajedno vojevali protiv Turaka. Bilo je to 1807. godine, kada su ruske trupe pod komandom generala Isajeva sa srpskim ustanicima predvođenim Milenkom Stojkovićem porazili turske snage na Štubiku i Malajnici. Borbe oko Štubika u proleće i rano leto 1807. prošle su kroz četiri faze…

Galerija: