Plan grada

Naselje Caričin grad izgrađeno je na uzvišenom i izduženom platou između dve rečice Svinjaričke na zapadu i Caričinske na istoku Utvrđenje je podeljeno na tri celine: Akropolj, Gornji i Donji grad. Svaka celina je opasana bedemima sa kulama Ceo kompleks presecaju dve glavne ulice: Kardo koja se proteže u pravcu...

  • Naselje Caričin grad izgrađeno je na uzvišenom i izduženom platou između dve rečice Svinjaričke na zapadu i Caričinske na istoku
  • Utvrđenje je podeljeno na tri celine: Akropolj, Gornji i Donji grad. Svaka celina je opasana bedemima sa kulama
  • Ceo kompleks presecaju dve glavne ulice: Kardo koja se proteže u pravcu sever – jug i Dekumanus koja se proteže u pravcu zapad – istok
  • Oko utvrđenja nalazila su se znatno veća podgrađa koja su takođe bila štićena bedemima od kamena i zemlje

Galerija: