Početak Prvog svetskog rata i odlazak u Skoplje

Na ovom panou prikazane su fotografije Mokranjca sa porodicom kako napušta Beograd avgusta 1914. godine i postelja u kojoj je proveo poslednje dane života u Skoplju, septembra 1914. godine Na ovom panou izložen je i plakat umetničkog pomena Stevanu Mokranjcu održanog u Beogradu 1919. godine, kao i dokument o primopredaji...

  • Na ovom panou prikazane su fotografije Mokranjca sa porodicom kako napušta Beograd avgusta 1914. godine i postelja u kojoj je proveo poslednje dane života u Skoplju, septembra 1914. godine
  • Na ovom panou izložen je i plakat umetničkog pomena Stevanu Mokranjcu održanog u Beogradu 1919. godine, kao i dokument o primopredaji Mokranjčevih dela iz 1920. godine.

Galerija: