Portret kompozitora Uroša Džimića

Portret kompozitora Uroša Džimića označen je atributima profesije kompozitora: klavirom i notama, nastaje u periodu Jovanovićevog boravka u Americi, početkom 20. veka

@gmv

  • Portret kompozitora Uroša Džimića označen je atributima profesije kompozitora: klavirom i notama, nastaje u periodu Jovanovićevog boravka u Americi, početkom 20. veka

Galerija: