Povelja Slobodnog kraljevskog grada

Urbani razvoj Sombora počinje od sticanja prava slobodnog kraljevskog grada Elibertacionom poveljom iz 1749. godine. Sombor je ušao u red slobodnih kraljevskih gradova Carica Marija Terezija je potpisala Povelju Slobodnog Kraljevskog grada Sombora 17. februara 1749. godine, čime je grad stekao status plemića i pravo na dva predstavnika u Ugarskom...

© G.Muzej Sombor

  • Urbani razvoj Sombora počinje od sticanja prava slobodnog kraljevskog grada Elibertacionom poveljom iz 1749. godine. Sombor je ušao u red slobodnih kraljevskih gradova
  • Carica Marija Terezija je potpisala Povelju Slobodnog Kraljevskog grada Sombora 17. februara 1749. godine, čime je grad stekao status plemića i pravo na dva predstavnika u Ugarskom saboru u Požunu (današnjoj Bratislavi)
  • Tog dana je izabran prvi somborski Magistrat (gradska vlast) na čelu sa gradonačelnikom Martinom Parčetićem. Od tada su Somborci sami odlučivali o razvitku svog grada, o otvaranju škola, uređenju ulica, otvaranju zanatskih i drugih prodavnica i svemu što čini život jednog grada
  • Najznačajnije dostignuće građana Sombora od 1749. godine je bila multietnička i multikulturalna struktura žitelja, u kojoj su sve vere i nacije imale ravnopravnost