Praistorija

Na teritoriji grada Leskovca registrovano je 106 arheoloških nalazišta iz perioda praistorije Prva naselja u leskovačkom kraju datiraju iz perioda neolita ili mlađeg kamenog doba, 6500 godine p.n.e. i pripadaju starčevačkoj i vinčanskoj kulturi Metalno doba u Leskovačkoj kotlini obeležila je brnjička kultura iz koje potiču predmeti sa nekrople u...

  • Na teritoriji grada Leskovca registrovano je 106 arheoloških nalazišta iz perioda praistorije
  • Prva naselja u leskovačkom kraju datiraju iz perioda neolita ili mlađeg kamenog doba, 6500 godine p.n.e. i pripadaju starčevačkoj i vinčanskoj kulturi
  • Metalno doba u Leskovačkoj kotlini obeležila je brnjička kultura iz koje potiču predmeti sa nekrople u selu Vrapcu

Galerija: