Prirodnjačka zbirka

Prirodnjačka zbirka je formirana na samom početku 20. veka. Prema sačuvanim podacima vidi se da je intenzivno sakupljana između 1906. i 1910. godine Paleontološki materijal sastoji se od većeg broja mamutovih kostiju (dve cele donje vilice) Ornitološka zbirka kao najkompletnija i istovremena najvažnija zbirka broji 175 prepariranih primeraka, izvanredno očuvanih,...

@gmv

  • Prirodnjačka zbirka je formirana na samom početku 20. veka. Prema sačuvanim podacima vidi se da je intenzivno sakupljana između 1906. i 1910. godine
  • Paleontološki materijal sastoji se od većeg broja mamutovih kostiju (dve cele donje vilice)
  • Ornitološka zbirka kao najkompletnija i istovremena najvažnija zbirka broji 175 prepariranih primeraka, izvanredno očuvanih, odnosno 107 vrsta ptica

Galerija: