Prirodnjačka zbirka

Prirodnjačka zbirka Narodnog muzeja Kruševac zvanično je oformljena 1997, ali prikupljanje uzoraka datira od 1952, kada je prispeo prvi poklon, otisak bukovog lista u bigru. Veliki uticaj imale su izložbe organizovane sa srodnim ustanovama, koje su podstakle stručne organizacije i pojedince da poklonima ili informacijama daju doprinos ovom odeljenju muzeja....

  • Prirodnjačka zbirka Narodnog muzeja Kruševac zvanično je oformljena 1997, ali prikupljanje uzoraka datira od 1952, kada je prispeo prvi poklon, otisak bukovog lista u bigru.
  • Veliki uticaj imale su izložbe organizovane sa srodnim ustanovama, koje su podstakle stručne organizacije i pojedince da poklonima ili informacijama daju doprinos ovom odeljenju muzeja.
  • Najznačajniji deo poklonjenih zbirki predstavlja zbirka prof. dr Jovanke Mitrović Petrović sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja obuhvata veoma važnu zbirku 15 paleontoloških primeraka iz različitih krajeva sveta.

Galerija: