Prvi svetski rat

Nakon završenih Balkanskih ratova čuveni čačanski Deseti puk 2. poziva već na samom početku rata u septembru i oktobru 1914. vodio je borbe na prilazima Drini, pravac ulaska neprijateljske austrijske vojske Na srpskom frontu u prvoj polovini 1915. zavladalo je zatišje posle velikih poraza Austrijske vojske. Deseti kadrovski puk i...

  • Nakon završenih Balkanskih ratova čuveni čačanski Deseti puk 2. poziva već na samom početku rata u septembru i oktobru 1914. vodio je borbe na prilazima Drini, pravac ulaska neprijateljske austrijske vojske
  • Na srpskom frontu u prvoj polovini 1915. zavladalo je zatišje posle velikih poraza Austrijske vojske. Deseti kadrovski puk i Deseti puk 1. poziva bili su u Beogradu, a Deseti puk 2. poziva na položajima iznad Užica
  • Rane zadobijene u toku predhodne godine s teškom mukom su lečene…
  • Najvažniju celinu ovog dela postavke čine predmeti vezani za majora Dragutina Gavrilovića