Radna soba

Prikazana je Mokranjčeva radna soba, kojom su autori postavke želeli da ožive atmosferu i ambijent u kome je živeo i radio slavni kompozitor. Rekonstruisana je originalnim nameštajem i ličnim predmetima umetnika Tu se nalazi i klavir, koji je pripadao prvoj Srpskoj muzičkoj školi, koju je Mokranjac 1899. godine sa pijanistom...

  • Prikazana je Mokranjčeva radna soba, kojom su autori postavke želeli da ožive atmosferu i ambijent u kome je živeo i radio slavni kompozitor. Rekonstruisana je originalnim nameštajem i ličnim predmetima umetnika
  • Tu se nalazi i klavir, koji je pripadao prvoj Srpskoj muzičkoj školi, koju je Mokranjac 1899. godine sa pijanistom Cvetkom Manojlovićem i kompozitorom Stanislavom Biničkim osnovao i u kojoj je bio nastavnik teoretskih predmeta i direktor do 1913. godine
  • Postavka je obogaćena poklonima koje je Mokranjac dobio od Beogradskog pevačkog društva za dvadeset pet godina zajedničkog rada – lira i svetionik iz 1909. godine
  • Posebno su vredni porodični portreti Stevana Mokranjca i njegove žene, koje je 1913. godine naslikao Uroš Predić

Galerija: