Rana faza

Rana faza obuhvata period od 1913-1928. godine Osim kubizma, Konjovićeva orjentacija je usmerena prema stilskom izražavanju svojstveno sezanizmu, kubizmu i neoklasicizmu Nakon boravka u Parizu od 1924.godine potpuno se posvećuje ekspresionističkom slikarstu

© Galerija Konjovic

  • Rana faza obuhvata period od 1913-1928. godine
  • Osim kubizma, Konjovićeva orjentacija je usmerena prema stilskom izražavanju svojstveno sezanizmu, kubizmu i neoklasicizmu
  • Nakon boravka u Parizu od 1924.godine potpuno se posvećuje ekspresionističkom slikarstu