Rana Vizantija

Nakon najezde Huna sredinom 5. veka dolazi do postepene konsolidacije vlasti istočnog rimskog carstva na prostoru Balkan Na našoj teritoriji konstatovano je i sondirano više lokaliteta – gradina iz ovog perioda. Najveća i najznačajnija od njih kao upravno sedište regiona je Gradina na planini Jelici

© N.Muzej Čačak

  • Nakon najezde Huna sredinom 5. veka dolazi do postepene konsolidacije vlasti istočnog rimskog carstva na prostoru Balkan
  • Na našoj teritoriji konstatovano je i sondirano više lokaliteta – gradina iz ovog perioda. Najveća i najznačajnija od njih kao upravno sedište regiona je Gradina na planini Jelici