Rani srednji vek

Arheolozima je danas najteže da identifikuju i istraže slovenska i ranosrpska naselja. Nema tu monumentalnih građevina i obilja arheološkog materijala. Radi se o kućama od zemlje i pruća i materijalnoj kulturi u vrlo skromnom izboru Ipak se verovalo da će se upravo ovde, na mestima gde su najbrojnije mase slovenskog...

  • Arheolozima je danas najteže da identifikuju i istraže slovenska i ranosrpska naselja. Nema tu monumentalnih građevina i obilja arheološkog materijala. Radi se o kućama od zemlje i pruća i materijalnoj kulturi u vrlo skromnom izboru
  • Ipak se verovalo da će se upravo ovde, na mestima gde su najbrojnije mase slovenskog življa prešle Dunav naći i dokazi o tome. I zaista, na više lokaliteta između Brze Palanke i Mihajlovca otkrivena su najstarija slovenska naselja na našem tlu iz šestog i sedmog veka, to su oni prvi Sloveni koji su odmah posle prelaska Dunava ostali na ovoj obali i tu sagradili svoje skromne naseobine

Galerija: