Religiozno slikarstvo

Religiozno slikarstvo i crkvena umetnost su sve do početka 20. veka ili vodeći ili jedan od najznačajnijih umetničkih izraza kroz koje su se pokazivale karakteristike i smene umetničkih epoha Najstarije slike likovne zbirke potiču iz osamnaestog veka. Značajnu ulogu i mesto u slikarstvu tog perioda ima Teodor Dimitrijević Kračun, jedan...

© G.Muzej Sombor

  • Religiozno slikarstvo i crkvena umetnost su sve do početka 20. veka ili vodeći ili jedan od najznačajnijih umetničkih izraza kroz koje su se pokazivale karakteristike i smene umetničkih epoha
  • Najstarije slike likovne zbirke potiču iz osamnaestog veka. Značajnu ulogu i mesto u slikarstvu tog perioda ima Teodor Dimitrijević Kračun, jedan od najvećih slikara srpskog baroka