Rimljani – vile rustike

U doba Rimljana na ovom području bila je razvijena poljoprivredna proizvodnja, o čemu svedoči i veliki broj poljoprivrednih alatki pronađenih na području Mačve i Pocerine Vile rustike bile su poljoprivredna imanja smeštena izvan gradskih naselja Na ovoj teritoriji bile su locirane zbog plodnog tla i blizine Sirmijuma Njihova veličina zavisila...

  • U doba Rimljana na ovom području bila je razvijena poljoprivredna proizvodnja, o čemu svedoči i veliki broj poljoprivrednih alatki pronađenih na području Mačve i Pocerine
  • Vile rustike bile su poljoprivredna imanja smeštena izvan gradskih naselja
  • Na ovoj teritoriji bile su locirane zbog plodnog tla i blizine Sirmijuma
  • Njihova veličina zavisila je od imovinskog statusa samog vlasnika vile