Rimski bunar

Izgrađen u periodu od 1717. do 1731. godine, u vreme velike austrijske rekonstrukcije tvrđave Naziv „Rimski“ prvi put je zabeležen u XIX veku, a nastao je na osnovu narodnih predanja koja stare građevine često pripisuju „Rimljanina“ Bunar je širok 3,40 m, a visina mu je, od vrha do dna, oko...

© Beogradska Tvrdjava

  • Izgrađen u periodu od 1717. do 1731. godine, u vreme velike austrijske rekonstrukcije tvrđave
  • Naziv „Rimski“ prvi put je zabeležen u XIX veku, a nastao je na osnovu narodnih predanja koja stare građevine često pripisuju „Rimljanina“
  • Bunar je širok 3,40 m, a visina mu je, od vrha do dna, oko 60 m, od čega je dubina vode oko 18 metara
  • Pretpostavlja se da je arhitekta ove građevine Baltazar Nojman, jedan od najznačajnijih ovdašnjih arhitekata baroka i rokokoa
  • Bunar je danas otvoren za javnost