Rimski period

Oblast koju zauzima Leskovačka kotlina na samom početku I veka pripojena je Rimskom carstvu Dolaskom Rimljana, počinje period romanizacije lokalnog stanovništva koje prihvata rimski način života U rimskom periodu kroz Leskovačku kotlinu prolazila je deonica puta koja je spajala antičke gradove Niš i Skoplje. Tokom II i III veka oblast...

  • Oblast koju zauzima Leskovačka kotlina na samom početku I veka pripojena je Rimskom carstvu
  • Dolaskom Rimljana, počinje period romanizacije lokalnog stanovništva koje prihvata rimski način života
  • U rimskom periodu kroz Leskovačku kotlinu prolazila je deonica puta koja je spajala antičke gradove Niš i Skoplje.
  • Tokom II i III veka oblast oko planine Radan postaje razvijena rudnička oblast
  • Najbolje istraženi lokalitet iz rimskog perioda je nekropola kod sela Mala Kopašnica

Galerija: