Rodonačelnici umetnosti naive

Tokom plodnih godina rada, kroz Galeriju je prošlo 45 slikara. Njihove slike krase galerije i privatne zbirke na svim meridijanima sveta. Rodonačelnici umetnosti naive, čije se slike nalaze u galerijskom fondu su: Martin Paluška, Jan Sokol, Vladimir Boboš, Jan Knjazovic, Mihal Bireš, Martin Jonaš, Jan Venjarski, Ondrej Venjarski, Pavel Lacko,...

(cc) BuhaM/BY-SA 4.0

  • Tokom plodnih godina rada, kroz Galeriju je prošlo 45 slikara.
  • Njihove slike krase galerije i privatne zbirke na svim meridijanima sveta.
  • Rodonačelnici umetnosti naive, čije se slike nalaze u galerijskom fondu su: Martin Paluška, Jan Sokol, Vladimir Boboš, Jan Knjazovic, Mihal Bireš, Martin Jonaš, Jan Venjarski, Ondrej Venjarski, Pavel Lacko, Pavel Hrk, Jan Garaj, Zuzana Halupova, Katarina Kožikova, Ondrej Pilh, Jan Strakušek.
  • Najznačajniji predstavnici prve generacije slikara, koji su Kovačicu uzdigli u sam vrh svetskog samoukog slikarstva su Zuzana Halupova, poznatija kao Mama Zuzana, čuveni Martin Jonaš i Jan Knjazovic.