Šabac – mali Pariz

Šabac je do današnjih dana u Srbiji ostao poznat kao “Mali Pariz” Grad je tokom XIX veka, a posebno u vreme Jevrema Obrenovića (1816-1831) i nakon odlaska Turaka iz grada 1867, krenuo putem prosperiteta koji se ogledao u svim sferama urbanog razvoja, a razvitak duhovno i društveno bogatog života uporedo...

© Goran Gajić OROUNDO

  • Šabac je do današnjih dana u Srbiji ostao poznat kao “Mali Pariz”
  • Grad je tokom XIX veka, a posebno u vreme Jevrema Obrenovića (1816-1831) i nakon odlaska Turaka iz grada 1867, krenuo putem prosperiteta koji se ogledao u svim sferama urbanog razvoja, a razvitak duhovno i društveno bogatog života uporedo je pratio ove pozitivne promene