Seobe naroda

Današnja teritorija Bačke delila je sudbinu prostrane Panonske nizije, kada su se na njenom tlu smenjivala mnogobrojna plemena raznih etničkih pripadnosti; germanska i sarmatska (Goti, Gepidi, Alani); Sloveni; azijski nomadi (Huni, Avari), sve do dolaska Mađara krajem 9. veka Arheološki materijal ima karakter složene materijalne kulture, koji se ogledaju na...

© G.Muzej Sombor

  • Današnja teritorija Bačke delila je sudbinu prostrane Panonske nizije, kada su se na njenom tlu smenjivala mnogobrojna plemena raznih etničkih pripadnosti; germanska i sarmatska (Goti, Gepidi, Alani); Sloveni; azijski nomadi (Huni, Avari), sve do dolaska Mađara krajem 9. veka
  • Arheološki materijal ima karakter složene materijalne kulture, koji se ogledaju na nalazima tipa većih srebrnih fibula od iskucanog lima sa lokaliteta Koluta, ili nalazima iz ženskog groba iz Karavukova i nalazima iz Bačkog Monoštora u blizini Sombora
  • Dolazak Avara u Panonsku niziju sredinom 6. veka, uskomešao je i pomerio mnoga plemena sa obala Crnog Mora i Kaspijskog jezera.
  • Azijsko poreklo i heterogen etnički sastav kaganata uslovili su nastanak materijalne kulture, koju poznajemo uglavnom na osnovu nalaza iz grobova sa lokaliteta u okolini Sombora
  • Slovensku materijalnu kulturu pronalazimo u okviru bjelobrskih kulturnih obeležja uglavnom jasno definisanih na nakitu iz 10. I 11. veka