Šešir kula

Kula 1, poznata kao Šešir kula, izgrađena je na najdominatnijem i najvišem mestu na ridanskim liticama Predstavlja glavnu odbrambenu kulu utvrđenja za koju se vezuju mnoge priče i legende…

@Golubacki grad

  • Kula 1, poznata kao Šešir kula, izgrađena je na najdominatnijem i najvišem mestu na ridanskim liticama
  • Predstavlja glavnu odbrambenu kulu utvrđenja za koju se vezuju mnoge priče i legende…