Skulpture „Čovek bez iluzija“ i “Suđaje“

U okviru Spomen-parka nalaze se i dve skulpture, poklon velikog srpskog vajara Jovana Soldatovića, iz 1979. godine. Skulptura “Čovek bez iluzija“ nalazi se na travnjaku sa leve strane ulaznih vrata muzeja “21. oktobar“. Izdužena figura mršavog čoveka, oborene glave i prekršteih ruku i nogu, sedi na niskoj stoličici, glava mu...

cc_Ванилица_CC-BY-SA-4.0

  • U okviru Spomen-parka nalaze se i dve skulpture, poklon velikog srpskog vajara Jovana Soldatovića, iz 1979. godine.
  • Skulptura “Čovek bez iluzija“ nalazi se na travnjaku sa leve strane ulaznih vrata muzeja “21. oktobar“. Izdužena figura mršavog čoveka, oborene glave i prekršteih ruku i nogu, sedi na niskoj stoličici, glava mu je klonula na grudi, a dugačke ruke, u kojima drži tri usahla cveta, malaksalo su spuštene na kolena. Ova statua se pod teretom svoje nesreće sve više povija i prosto kao da teži da se sva zatvori i potone u zemlju.
  • Skulptura “Suđaje“ se nalazi na samom početku Memorijalnog kompleksa, na širokom travnatom platou ispred zgrade muzeja. Inspirisana je staroslovenskom mitologijom, po kojoj su suđaje bile božanstva, tri žene, koje dolaze posle rođenja deteta i određuju mu sudbinu ili, kako se još nazivalo, sreću. Dobru sreću su predstavljale lepe devojke, a lošu, ružne i stare žene. Ove opore, koščate figure starica, koje u rukama drže novorođenče, se odmah vezuju za Memorijalni park i sudbinu onih koji na njegovim prostranstvima počivaju.