Spomen obeležje predaje ključeva

Mesto gde je u aprilu 1867. godine izvršena svečana, simbolična predaja ključeva srpskih gradova Ovaj događaj označio je oslobođenje od turske vlasti i bio je veliki korak ka sticanju državne samostalnosti Spomen obeležje podignuto je 1967. godine, povodom obeležavanja stogodišnjice ovog velikog događaja. Delo je vajara Mihaila Paunovića

© Beogradska Tvrdjava

  • Mesto gde je u aprilu 1867. godine izvršena svečana, simbolična predaja ključeva srpskih gradova
  • Ovaj događaj označio je oslobođenje od turske vlasti i bio je veliki korak ka sticanju državne samostalnosti
  • Spomen obeležje podignuto je 1967. godine, povodom obeležavanja stogodišnjice ovog velikog događaja.
  • Delo je vajara Mihaila Paunovića