Spomenik bola i prkosa

Delo je vajara Ante Gržetića iz 1959. godine. Predstavlja figure muškarca i žene, isklesane u jednom mermernom bloku. Zaustavljene su u trenutku najveće psihičke i fizičke drame, u agoniji smrti, zgrčene u bolu, dok ih presecaju mitraljeski rafali. Jedna figura još uvek prkosi mecima, a druga, presavijena, pada na tle.

© Spomen Park Kragujevacki Oktobar

  • Delo je vajara Ante Gržetića iz 1959. godine.
  • Predstavlja figure muškarca i žene, isklesane u jednom mermernom bloku. Zaustavljene su u trenutku najveće psihičke i fizičke drame, u agoniji smrti, zgrčene u bolu, dok ih presecaju mitraljeski rafali. Jedna figura još uvek prkosi mecima, a druga, presavijena, pada na tle.