Spomenik prijateljstva

Poklon je rumunskog grada Piteštija. Oblikovan je kao otvorena knjiga, raširenih listova, koji se polako transformišu u broj 21. . Kada se pogleda sa prednje strane, svi listovi se stapaju u formu goluba, koji je univerzalni simbol mira. Izradio ga je rumunski arhitekta Anton Stojku 1994. godine.

© Spomen Park Kragujevacki Oktobar

  • Poklon je rumunskog grada Piteštija.
  • Oblikovan je kao otvorena knjiga, raširenih listova, koji se polako transformišu u broj 21. . Kada se pogleda sa prednje strane, svi listovi se stapaju u formu goluba, koji je univerzalni simbol mira.
  • Izradio ga je rumunski arhitekta Anton Stojku 1994. godine.