Srednji vek

Upadi Slovena i Avara u 6. i 7. veku bivali su sve češći, a njihov boravak na vizantijskoj teritoriji sve dugotrajniji Najstariji otkriveni tragovi Srba na ovim prostorima potiču sa lokaliteta Kuline pod Kablarom (planina kod Čačka). Ukrašeni keramički sudovi, malobrojni U postavci posvećenoj kasnijim fazama srednjeg veka nalaze se...

© N.Muzej Čačak

  • Upadi Slovena i Avara u 6. i 7. veku bivali su sve češći, a njihov boravak na vizantijskoj teritoriji sve dugotrajniji
  • Najstariji otkriveni tragovi Srba na ovim prostorima potiču sa lokaliteta Kuline pod Kablarom (planina kod Čačka). Ukrašeni keramički sudovi, malobrojni
  • U postavci posvećenoj kasnijim fazama srednjeg veka nalaze se predmeti kojima se dokumentuje svakodnevni život i duhovna kultura srpskog srednjovekovnog stanovništva