Srednji vek

U perodu od devetog do jedanaestog veka na prostoru Negotinske Krajine i Ključa razvija se tzv. donje podunavska kultura. U tom periodu dolazi i do stvaranja prvih srpskih država, na putu velike Bugarske ekspanzije prema zapadu. Smrću Simeona Velikog Vizantija uspostavlja svoju prevlast na Balkanu. Njena uprava donosi razvoj rudarstva,...

  • U perodu od devetog do jedanaestog veka na prostoru Negotinske Krajine i Ključa razvija se tzv. donje podunavska kultura. U tom periodu dolazi i do stvaranja prvih srpskih država, na putu velike Bugarske ekspanzije prema zapadu. Smrću Simeona Velikog Vizantija uspostavlja svoju prevlast na Balkanu. Njena uprava donosi razvoj rudarstva, trgovine, građevinarstva i uopšte duhovne i materijalne kulture
  • U Raškoj se u 12. veku obnavlja srpska država a veliki župan Stefan Nemanja (1170–1196) osvaja vizantijske gradove Niš i Sofiju kao i dolinu Timoka. Za vladavine ostalih Nemanjića, naročito u poslednjim decenijama 13. i početkom 14. veka Srbija je vidno ojačala u svakom pogledu, što se registruje i na ovim prostorima (manastir Koroglaš kod Negotina i Fetislam kod Kladova)
  • Najveći uspon Srbija doživljava u doba Stefana Dušana (1331–1355). Uspon se ogleda i kroz razvoj rudarstva, graditeljstva, razvoja zanatstva i trgovine, pa samim tim izrađuje se i nakit u estetskom i umetničkom slislu znatno bogatiji i raskošniji
  • Posle raspada Dušanovog carstva prvo mesto među srpskim velikašima zauzima knez Lazar Hrebeljanović. Bitkom na Kosovu polju Srbija gubi samostalnost i kao zavisna despotovina imaće opstanak do pada Smedereva 1459. godine, kada će i ove oblasti Negotinske Krajine i Ključa postati sastavni deo Vidinskog sandžaka, odnosno Osmanskog carstva

Galerija: