Štampa

Vlasnik prve štamparije u Šapcu bio je Andrija Slavuj, koji 1. januara 1883. godine počinje da izdaje prvi list u gradu – „Šabački glasnik“. Ovo je jedno vreme bio jedini lokalni list u unutrašnjosti Srbije U ovom listu objavljena je i prva pripovetka Janka Veselinovića – „Na prelu“ 1888. godine...

© Goran Gajić OROUNDO

  • Vlasnik prve štamparije u Šapcu bio je Andrija Slavuj, koji 1. januara 1883. godine počinje da izdaje prvi list u gradu – „Šabački glasnik“. Ovo je jedno vreme bio jedini lokalni list u unutrašnjosti Srbije
  • U ovom listu objavljena je i prva pripovetka Janka Veselinovića – „Na prelu“
  • 1888. godine u Šapcu počinje da se izdaje „Liberal“ – list za politiku, ekonomiju i književnost
  • 1889. godine, Kolo jahača „Knez Mihailo“ izdaje prvi broj sportskog lista „Vitez“