Stena Treskvac

Ogoljena, skoro vertikalna porfirna stena Treskavac, visoka je 679 m nadmorske visine. Nalazi se direktno preko puta naselja Lepenski vir, na rumunskoj strani Dunava Neki naučnici smatraju da su stanovnici Lepenskog vira imali poseban odnos prema ovoj steni, i da im je ona poslužila kao uzor za projektovanje njihovih staništa

© Lepenski vir

  • Ogoljena, skoro vertikalna porfirna stena Treskavac, visoka je 679 m nadmorske visine. Nalazi se direktno preko puta naselja Lepenski vir, na rumunskoj strani Dunava
  • Neki naučnici smatraju da su stanovnici Lepenskog vira imali poseban odnos prema ovoj steni, i da im je ona poslužila kao uzor za projektovanje njihovih staništa