Sto za jednog

Bronzanim spomenikom Sto za jednog (Nandor Glid,vajar, 1980) surova naredba nacističkog generala Franca Bemea “100 za jednog“ likovno je uobličena mrežom isprepletanih ljudskih tela u bolnom, samrtnom grču. Njihovi obrisi postepeno nestaju i transformišu se u krošnju velikog moćnog stabla, simbola života. Spomenik je poklon grada Modriče (BiH).

© Spomen Park Kragujevacki Oktobar

  • Bronzanim spomenikom Sto za jednog (Nandor Glid,vajar, 1980) surova naredba nacističkog generala Franca Bemea “100 za jednog“ likovno je uobličena mrežom isprepletanih ljudskih tela u bolnom, samrtnom grču. Njihovi obrisi postepeno nestaju i transformišu se u krošnju velikog moćnog stabla, simbola života.
  • Spomenik je poklon grada Modriče (BiH).