Subotička sinagoga

Monumentalna zgrada subotičke sinagoge datira iz 1902. godine. Delo je budimpeštanskih arhitekata Deže Jakaba i Marcela Komora. Pored neosporne umetničke i estetske vrednosti, izuzetna je jer je jedina sinagoga u Evropi koja sadrži elemente mađarske secesije. Primenjujući novi nacionalni stil u dizajnu sinagoge, Jevreji, naručioci i arhitekte, želeli su da...

cc_Marko Stanojević_CC-BY-SA-4.0

  • Monumentalna zgrada subotičke sinagoge datira iz 1902. godine.
  • Delo je budimpeštanskih arhitekata Deže Jakaba i Marcela Komora.
  • Pored neosporne umetničke i estetske vrednosti, izuzetna je jer je jedina sinagoga u Evropi koja sadrži elemente mađarske secesije.
  • Primenjujući novi nacionalni stil u dizajnu sinagoge, Jevreji, naručioci i arhitekte, želeli su da istaknu prisustvo, pripadnost i značaj jevrejske zajednice u ovom gradu jezikom arhitekture.
  • Treba naglasiti još posebnih aspekata subotičke sinagoge: njenu avangardnu gradnju, sklad između njene gradnje i dekoracije i preplitanje njene funkcije i oblika.
  • Sinagoga je mogla da primi do 1400 ljudi, 850 muškaraca u prizemlju i 550 žena u galeriji. Dokazi njene veličine su i same dimenzije objekta: visina unutrašnjeg prostora je 23 metra, a prečnik kupole 12,6 metara. Spoljna visina zgrade je 40 metara.
  • U decenijama posle Drugog svetskog rata, mali broj preživelih Jevreja u Subotici nije uspeo da ni da popuni ni da održava sinagogu i 1976. godine podario je zgradu gradu, pod uslovom da je treba obnoviti i koristiti u kulturne svrhe.
  • Obnova sinagoge započeta je 2012. godine, a završena šest godina kasnije.
  • Napokon, posle toliko vremena, predivna subotička sinagoga je potpuno obnovljena i ponovo spremna da dočeka posetioce.
  • Danas, osim što se se koristiti u verske svrhe tokom Velikih jevrejskih praznika, služic i kao koncertno mesto, a otvorena je i za turističke posete.