Sv. Nikola spasava osuđenike

Ovu sliku je poklonila Saborna crkva Gradskom muzeju Vršac, slika je monumentalna, većih dimenzija Sveti Nikola (Patara, oko 270 — Mira, oko 345), u hrišćanstvu još poznat i kao Nikola Mirlikijski ili Nikola Čudotvorac, svetac je u tradicionalnim crkvama, arhiepiskop drevnog grada Mire u antičkoj Likiji

@gmv

  • Ovu sliku je poklonila Saborna crkva Gradskom muzeju Vršac, slika je monumentalna, većih dimenzija
  • Sveti Nikola (Patara, oko 270 — Mira, oko 345), u hrišćanstvu još poznat i kao Nikola Mirlikijski ili Nikola Čudotvorac, svetac je u tradicionalnim crkvama, arhiepiskop drevnog grada Mire u antičkoj Likiji

Galerija: