Terazijska česma

Terazijska česma, rad vajara Franca Lorana, podignuta je 1860. godine kako bi se obeležio povratak kneza Miloša Obrenovića na presto. Predstavlja jednu od najvažnijih zaostavština iz doba njegove vladavine. Podignuta je na mestu stare česme-terazija iz turskog perioda i drvene kule-vodomera, a iznad većeg rezervoara za vodu, koji se nalazio...

(cc)Mickey Mystique /CC BY-SA 3.0

  • Terazijska česma, rad vajara Franca Lorana, podignuta je 1860. godine kako bi se obeležio povratak kneza Miloša Obrenovića na presto. Predstavlja jednu od najvažnijih zaostavština iz doba njegove vladavine.
  • Podignuta je na mestu stare česme-terazija iz turskog perioda i drvene kule-vodomera, a iznad većeg rezervoara za vodu, koji se nalazio između današnjih hotela „Moskva“i „Balkan“. Ova velika cilindrična cisterna imala je sistem za ravnomerno raspoređivanje i razvođenje vode po česmama u beogradskoj varoši.
  • U vreme radova na regulaciji Terazija 1911. godine, preneta je u portu topčiderske crkve, odakle je 1975. godine vraćena na Terazije.