Tetrarhija

Dolaskom Dioklecijana na čelo Rimskog carstva (285–305), počinje novi period vladavine, nazvan Tetrarhija (vladavina četvorice). To je novi pokušaj obnove Carstva, a za naše krajeve vezuje se za imena dvojice careva Galerija (293–311) i Maksimina Daje (305–313) koji su rođeni na ovim prostorima. Mesto rođenja Galerija je Romulijana kod Gamzigrada,...

  • Dolaskom Dioklecijana na čelo Rimskog carstva (285–305), počinje novi period vladavine, nazvan Tetrarhija (vladavina četvorice). To je novi pokušaj obnove Carstva, a za naše krajeve vezuje se za imena dvojice careva Galerija (293–311) i Maksimina Daje (305–313) koji su rođeni na ovim prostorima. Mesto rođenja Galerija je Romulijana kod Gamzigrada, a Daje Šarkamen, koji se nalazi 25 km istočno od Negotina
  • Utvrđenje i memorijalni kompleks se datuju u početak 4. veka i pripisuju se tetrarhu Maksiminu Daji (305–313. godine), a mauzolej njegovoj majci, sestri cara Galerija. Takođe, utvrđeno je da je kompleks na Šarkamenu podignut prema palati cara Galerija Felix Romulianana u Gamzigradu i memorijalno – sakralnom kompleksu na Maguri, posvećenom caru i njegovoj majci Romuli. Tezu o rođenju Maksimina Daje kod Šarkamena potvrdila su istraživanja rezidencijalno-memorijalnog kompleksa i nalaz seta zlatnog carskog nakita, pronađenog u mauzoleju carice majke, kao i nalaz velikog broja fragmenata sedeće carske skulpture

Galerija: