Topčiderski park

Topčiderski park jedan je od najstarijih beogradskih parkova. Nalazi se u dolini Topčiderske reke. Deo je prostorne kulturno-istorijske celine. Njegovo prvo uređenje započelo je 1831. godine sa izgradnjom rezidencijalnog kompleksa kneza Miloša Obrenovića. U tada modernom engleskom stilu formirana je parkovska površina, a vremenom je park upotpunjen skulpturama, česmama i...

(cc)Mister No/CC BY 3.0

  • Topčiderski park jedan je od najstarijih beogradskih parkova. Nalazi se u dolini Topčiderske reke. Deo je prostorne kulturno-istorijske celine.
  • Njegovo prvo uređenje započelo je 1831. godine sa izgradnjom rezidencijalnog kompleksa kneza Miloša Obrenovića. U tada modernom engleskom stilu formirana je parkovska površina, a vremenom je park upotpunjen skulpturama, česmama i fontanama. Oko Konaka kneza Miloša, između 1831. i 1833. posađeni su platani koji su i do danas sačuvani.
  • Na prostoru rezidencijalnog kompleksa Obrenovića, kao najstarije uređene celine Topčidera, nalazi se 6 spomenika kulture: Konak kneza Miloša,Topčiderska crkva, Crkveni konak u Topčideru, skulptura Žetelica, Obelisk i spomenik Arčibaldu Rajsu.