Ulice

Glavne ulice grada prostiru se u pravcu sever-jug i istok-zapad, na mestu gde se susreću formiran je trg kružnog oblika Trotoari ulica su bili pokriveni tremovima Širina kolovoza na ulicama iznosila je između 6 i 7 metara

  • Glavne ulice grada prostiru se u pravcu sever-jug i istok-zapad, na mestu gde se susreću formiran je trg kružnog oblika
  • Trotoari ulica su bili pokriveni tremovima
  • Širina kolovoza na ulicama iznosila je između 6 i 7 metara

Galerija: