Umetnost mezolita

Svoj umetnički izraz mezolitski umetnici su iskazali kroz oblikovanje skulptura i žrtvenika od velikih oblutaka, izradom drugih predmeta simboličkog karaktera kao i kroz ukrašavanje predmeta za svakodnevnu upotrebu Ornamentalne skulpture su ukrašavane geometrijskim motivima, motivima prepleta i riblje kosti. Osim skupltura i žrtvenika, na lokalitetu su nađeni i drugi predmeti...

© Lepenski vir

  • Svoj umetnički izraz mezolitski umetnici su iskazali kroz oblikovanje skulptura i žrtvenika od velikih oblutaka, izradom drugih predmeta simboličkog karaktera kao i kroz ukrašavanje predmeta za svakodnevnu upotrebu
  • Ornamentalne skulpture su ukrašavane geometrijskim motivima, motivima prepleta i riblje kosti.
  • Osim skupltura i žrtvenika, na lokalitetu su nađeni i drugi predmeti simboličkog karaktera