Više o Galeriji

Galerija Milene Pavlović Barilli nalazi se u rodnoj kući čuvene slikarke u Požarevcu Predstavlja memorijalni muzej sa umetničkim fondom, ličnim predmetima, bibliotekom i arhivskom građom o velikoj umetnici U njoj se čuva opus od blizu 900 Mileninih radova -136 ulja, 51 pastel, 286 tempera i akvarela, 6 grafika i 415...

@ Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Galerija Milene Pavlović Barilli nalazi se u rodnoj kući čuvene slikarke u Požarevcu
  • Predstavlja memorijalni muzej sa umetničkim fondom, ličnim predmetima, bibliotekom i arhivskom građom o velikoj umetnici
  • U njoj se čuva opus od blizu 900 Mileninih radova -136 ulja, 51 pastel, 286 tempera i akvarela, 6 grafika i 415 crteža
  • Prioritetan značaj u radu Galerije ima stalna muzejska postavka koja daje hronološki presek Mileninog opusa od 1926 do 1945. godine