Vizantijska – Bela faza

Pozni period u Konjovićevom slikarstvu inspirisan vizantijskom umetnošću, ikonama i freskama, naziva se Bela ili Vizantijska faza i obeležava vremenski period stvaranja od 1985 do 1990.godine Vizantijsko slikarstvo, strogih pravila i principa, transponuje u svoj autetični ekspresionistički izraz

© Galerija Konjovic

  • Pozni period u Konjovićevom slikarstvu inspirisan vizantijskom umetnošću, ikonama i freskama, naziva se Bela ili Vizantijska faza i obeležava vremenski period stvaranja od 1985 do 1990.godine
  • Vizantijsko slikarstvo, strogih pravila i principa, transponuje u svoj autetični ekspresionistički izraz