Vremeplov – praistorija

Na teritoriji Šapca i njegove okoline najstariji tragovi života sežu 6500 godina p. n. e., odnosno period neolita ili mlađeg kamenog doba Najpoznatiji lokalitet sa koga potiče najviše materijala je Benska Bara Eneolit ili bakarno doba javlja se oko 4500 godina p.n.e. Najznačajnije nalaze iz ovog perioda predstavljaju bakarne krstaste...

  • Na teritoriji Šapca i njegove okoline najstariji tragovi života sežu 6500 godina p. n. e., odnosno period neolita ili mlađeg kamenog doba
  • Najpoznatiji lokalitet sa koga potiče najviše materijala je Benska Bara
  • Eneolit ili bakarno doba javlja se oko 4500 godina p.n.e.
  • Najznačajnije nalaze iz ovog perioda predstavljaju bakarne krstaste sekire
  • Otkrićem bronze, legure bakra i kalaja nastaje bronzano doba približno 2500 godina p.n.e.
  • Gvozdeno doba koje počinje 1300 godine p.n.e. predstavlja poslednje razdoblje praistorije