Vršački idol

Prema beleškama Feliksa Milekera u toku 1912. do 1914.godine prilikom zemljanih radova u blizini železničkom mosta u Vršcu, otkrivena je lokacija grobova iz bronzanog doba Mileker je lično 10.aprila 1913.godine u jednom od grobova pronašao statuetu, koja je poznata kao Vršački idol Radi se od karakterističnoj antropomorfnoj statueti sa cilindričnom...

@gmv

  • Prema beleškama Feliksa Milekera u toku 1912. do 1914.godine prilikom zemljanih radova u blizini železničkom mosta u Vršcu, otkrivena je lokacija grobova iz bronzanog doba
  • Mileker je lično 10.aprila 1913.godine u jednom od grobova pronašao statuetu, koja je poznata kao Vršački idol
  • Radi se od karakterističnoj antropomorfnoj statueti sa cilindričnom glavom i stilizovanim gornjim delom tela, a donji deo je u obliku zvona

Galerija: