Zadužbina Ilije M. Kolarca

Zadužbina Ilije M. Kolarca, poznata i kao Kolarčev narodni univerzitet, nalazi se na Studenskom trgu br. 5. Predstavlja objekat od velikog kulturnog i istorijskog značaja. Zgrada Kolarčevog narodnog univerziteta podignuta je u vreme jačanja svesti o Beogradu kao prestonici nove države i potrebama jedne velegradske sredine za kulturnim centrom. Zgradu...

(cc)Sinobador/CC BY-SA 3.0

  • Zadužbina Ilije M. Kolarca, poznata i kao Kolarčev narodni univerzitet, nalazi se na Studenskom trgu br. 5. Predstavlja objekat od velikog kulturnog i istorijskog značaja.
  • Zgrada Kolarčevog narodnog univerziteta podignuta je u vreme jačanja svesti o Beogradu kao prestonici nove države i potrebama jedne velegradske sredine za kulturnim centrom.
  • Zgradu je projektovao srpski arhitekta Petar Bajalović. Građena je između 1929. i 1932. godine.
  • Arhitekta Bajalović je izgradnju započeo od koncertne dvorane. U skladu sa tim vremenom, primenjena su najmodernija znanja o akustici, a do današnjih dana ova sala se smatra najakutičnijom u Beogradu i jednom od najboljih u Evropi.