Zgrada Beogradske zadruge

Zgrada Beogradske zadruge sagrađena je 1907. godine i predstavlja delo arhitekata Nikole Nestorovića i Andre Stevanovića. Zgrada je izgrađena po uzoru na Parisku izložbu 1900. godine i dekorativizm pariske škole. Palata Beogradske zadruge se ubraja među najznačajnija dela beogradske arhitekture sa početka 20. veka. Za njenu izgradnju prvi put su...

(cc)Fred Romero/CC BY 2.0

  • Zgrada Beogradske zadruge sagrađena je 1907. godine i predstavlja delo arhitekata Nikole Nestorovića i Andre Stevanovića. Zgrada je izgrađena po uzoru na Parisku izložbu 1900. godine i dekorativizm pariske škole.
  • Palata Beogradske zadruge se ubraja među najznačajnija dela beogradske arhitekture sa početka 20. veka. Za njenu izgradnju prvi put su upotrebljeni najnoviji građevinski postupci i materijali, kao i bogata skulptorna i dekorativna plastika.
  • Podizanje novog objekta Beogradske zadruge pada u vreme neposredno posle promena na čelu Srbije, kada je posle ubistva Aleksandra Obrenovića na vlast došla dinastija Karađorđevića, što je dovelo do promene sistema vladavine.

Copy link
Powered by Social Snap