Zgrada Beogradske zadruge

Zgrada Beogradske zadruge sagrađena je 1907. godine i predstavlja delo arhitekata Nikole Nestorovića i Andre Stevanovića. Zgrada je izgrađena po uzoru na Parisku izložbu 1900. godine i dekorativizm pariske škole. Palata Beogradske zadruge se ubraja među najznačajnija dela beogradske arhitekture sa početka 20. veka. Za njenu izgradnju prvi put su...

(cc)Fred Romero/CC BY 2.0

  • Zgrada Beogradske zadruge sagrađena je 1907. godine i predstavlja delo arhitekata Nikole Nestorovića i Andre Stevanovića. Zgrada je izgrađena po uzoru na Parisku izložbu 1900. godine i dekorativizm pariske škole.
  • Palata Beogradske zadruge se ubraja među najznačajnija dela beogradske arhitekture sa početka 20. veka. Za njenu izgradnju prvi put su upotrebljeni najnoviji građevinski postupci i materijali, kao i bogata skulptorna i dekorativna plastika.
  • Podizanje novog objekta Beogradske zadruge pada u vreme neposredno posle promena na čelu Srbije, kada je posle ubistva Aleksandra Obrenovića na vlast došla dinastija Karađorđevića, što je dovelo do promene sistema vladavine.