Zgrada Okružnog načelstva

Zgrada Okružnog načelstva u Čačku je podignuta, sa početkom gradnje 1875. godine, prema projektu Ministarstva građevina Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja Komponovana je kao građevina pod uticajem akademizma sa elementima klasicizma i primetnim uticajem romantičarskih strujanja

© N.Muzej Čačak

  • Zgrada Okružnog načelstva u Čačku je podignuta, sa početkom gradnje 1875. godine, prema projektu Ministarstva građevina
  • Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja
  • Komponovana je kao građevina pod uticajem akademizma sa elementima klasicizma i primetnim uticajem romantičarskih strujanja