Zgrada Platoneuma

POREKLO Zgrada Platonuma dobila je sadašnji izgled u poslednjoj četvrtini XIX veka, po projektu koji se pripisuje arhitekti Aleksandru Bugarskom. Još u XVIII veku na ovom mestu postojala je zgrada, a sve kasnije rekonstrukcije i dogradnje vršene su na temeljima te građevine. ČINJENICE I DATUMI Zgrada je pripadala porodici Servijski...

POREKLO
Zgrada Platonuma dobila je sadašnji izgled u poslednjoj četvrtini XIX veka, po projektu koji se pripisuje arhitekti Aleksandru Bugarskom. Još u XVIII veku na ovom mestu postojala je zgrada, a sve kasnije rekonstrukcije i dogradnje vršene su na temeljima te građevine.

ČINJENICE I DATUMI

  • Zgrada je pripadala porodici Servijski od koje ju je 1861. godine kupio vladika bački Platon Atanacković
  • Do današnjeg dana ova zgrada poznata je kao „Platoneum“ po vladici Platonu, koji je bio veliki dobrotvor srpske prosvete
  • Tokom vremena u prostorijama ove zgrade bile su smeštene mnoge važne obrazovne i naučne institucije
  • Danas se u zgradi Platoneuma nalazi ogranak Srpske Akademije Nauka i Umetnosti (SANU)

RADNO VREME
Moguće je samo razgledanje spoljašnjeg izgleda objekta, 24/7.