Zgrada Sokolskog doma

Spomenik kulture je najstariji Sokolski dom u Kraljevini Srbiji, sagrađen za smeštaj Sokolskog društva Tanasko Rajić, sportske organizacije i patriotskog pokreta zasnovanog na razvijanju duha i tela – fizičke kulture i vaspitavanju omladine Društvo je osnovano 1910. godine, a na Osnivačkoj skupštini izabran je za predsednika dr Krsta Dragomirović, lekar...

© N.Muzej Čačak

  • Spomenik kulture je najstariji Sokolski dom u Kraljevini Srbiji, sagrađen za smeštaj Sokolskog društva Tanasko Rajić, sportske organizacije i patriotskog pokreta zasnovanog na razvijanju duha i tela – fizičke kulture i vaspitavanju omladine
  • Društvo je osnovano 1910. godine, a na Osnivačkoj skupštini izabran je za predsednika dr Krsta Dragomirović, lekar
  • Dom je svečano osvećen 22. juna 1926. godine
  • U periodu između dva svetska rata Dom je odigrao značajnu ulogu u razvoju fizičke kulture i sporta, a korišćen je i za kulturne i društvene događaje