Život i delo Stevana Mokranjca

Dela Stevana Mokranjca su nedvosmisleno jedan od stubova srpske kulture, a zahvaljujući brojnim plodotvornim delatnostima na polju stvaralaštva, izvođaštva, pedagoškog rada, etnomuzikologije, Mokranjac se smatra najistaknutijom ličnošću u celokupnoj istoriji srpske muzičke kulture On je utemeljivač umetničke muzike, muzičkog obrazovanja, kao i muzičkog života u Srbiji

  • Dela Stevana Mokranjca su nedvosmisleno jedan od stubova srpske kulture, a zahvaljujući brojnim plodotvornim delatnostima na polju stvaralaštva, izvođaštva, pedagoškog rada, etnomuzikologije, Mokranjac se smatra najistaknutijom ličnošću u celokupnoj istoriji srpske muzičke kulture
  • On je utemeljivač umetničke muzike, muzičkog obrazovanja, kao i muzičkog života u Srbiji

Galerija: