9. Lederata

Lederata-ortaçağ kalelerinden yine biri ve Ram kalesi köyünün aşağısında, 1 kilometrelik bir mesafede bir zamanlar güçlü sayılan başka bir kaleli köyün kalıntıları bulunmaktadır.Tarihçiler Lederata’dan Roma imparatoru Trayan tarafından inşa edilen kalın bir surlar hattı ve VI. yüzyılda yeniden inşa edilen korunma hatları günümüze kadar ulaşmıştır

  • Lederata-ortaçağ kalelerinden yine biri ve Ram kalesi köyünün aşağısında, 1 kilometrelik bir mesafede bir zamanlar güçlü sayılan başka bir kaleli köyün kalıntıları bulunmaktadır.Tarihçiler
  • Lederata’dan Roma imparatoru Trayan tarafından inşa edilen kalın bir surlar hattı ve VI. yüzyılda yeniden inşa edilen korunma hatları günümüze kadar ulaşmıştır

Galerija: